English version English version Nandafalva 30 éves
 
         
 

Keresés a honlapon

Oldal térkép


Srímad Bhaktisziddhánta Szaraszvati Goszvámi Mahárádzs megjelenési ünnepe

Srímad Bhaktisziddhánta Szaraszvati Goszvámi MahárádzsMegemlékezés egy kiváló vaisnava tanítóról

Részletek a A Védántáról és a Vaisnavizmusról című könyvéből. Kiegészítve Bhakti Vikásza Szvámí, Srí Bhaktisziddhánta Vaibhava című könyve és Tridandi Szvámí Srímad Bhakti Promode Puri Gószvámí könyve tanításaiból.

Ima:
Tiszteletemet ajánlom Ő Isteni kegyelmének, Bhaktisziddhánta Szaraszvatínak, aki nagyon kedves az Úr Krisnának, mivel az Ő lótuszlábainál keresett menedéket.

Tiszteletemet ajánlom Srí Vársabhánaví-déví-dajitája dászának, akit kedvel Srímatí Rádhárání, aki a transzcendentális kegyelem óceánja és aki elhozza Krisna tudományát.

Tiszteletemet ajánlom neked, aki Rádhá és Krisna házastársi szerelmében megdicsőült odaadó szolgálatot végzel, aki Sríla Rúpa Gószvámít követve Gaura  megszemélyesített kegyelme és energiája vagy.

Tiszteletemet ajánlom neked, aki Gaura tanításait személyesíted meg. Megszabadítod az elesett lelkeket. Eloszlatod a Sríla Rúpa Goszvámi elvei ellen szóló állítások sötétségét.

 
Részletek Bhaktisziddhánta Szaraszvatí Gószvámí A Védántáról és a Vaisnavizmusról című könyvének előszavából, melyet Csidghánanand dász Brahmacsári és Anádi Krisna dász (Dr. Arun) írtak:


Om Visnupád 1o8 Srí Srímad Bhaktisziddhánta Szaraszvati Goszvámi Mahárádzs-dzsí, a Srí Csaitanja Math és templomai, a Srí Gaudija Mathok alapítója azért jelent meg ezen a Föld bolygón, hogy beteljesítse Srí  Csaitanja Maháprabhu küldetését, és ott kezdje el a munkát, ahol Maháprabhu, Srí Rúpa Gószvámí és a többiek abbahagyták.

Sríla Prabhupád-dzsí hiteles és igaz kommentárt ajándékozott a modern világnak Srí Csaitanja Maháprabhu életéről és tanításáról, a Védánta és az Upanisadok módszerei alapján.

Őszentsége több mint hatvannégy Mathot hozott létre Indiában és a világ többi részében, ahol a keresőket a tisztaság és aszkézis szerzetesi élete edzi arra, hogy házról házra, a világ egyik szögletéből a másikba vigyék az Ő üzenetét.

Hagyománytisztelő volt és nem ismert kompromisszumokat az eredeti, tiszta igazság feltárásában. Fáradhatatlan törekvése, enciklopédikus elméje, a vaisnavizmus terjesztését célzó, sokoldalú tevékenysége példa nélküli  a tiszta bhakti mozgalom világában.

Egyik előadásában említi:

„Istent nemcsak a brahminok imádják. Mindenkinek joga van ahhoz, hogy Őhozzá forduljon és Őt imádja. Mindenki megszerezheti a jogot a szent zsinór viseléséhez. Szabadulj meg a bűneidtől és tisztátalanságaidtól,  így válhatsz brahminná, nem véletlen születéssel.”

Asztrológiai szempontból Sríla Prabhupád-dzsi születési horoszkópja az isteni aurát tükrözi.  A kilenc bolygó közül hét csúcshelyzetet foglal el, ami azt jelenti, Jupiter és a Hold a negyedik házban, Mars a tizedik házban, valamint Szaturnusz, a Nap, Vénusz és Merkúr a nyolcadik házban van.

Ezért Gólókában, Rádháráni csoportjában nyolc szerelmes társ van, és Lalitá csoportjában van Najan Mani Mandzsari névvel.

Sríla Prabhupád életében az volt az Úr Csaitanja Maháprabhu üzenete,  hogy lássuk meg az isteni inkarnációt, kövessük a tanításait, és énekeljük a dalait Földünk minden részében.

Amikor az Abszolút válik egy érző lény céljává, érzelmi attitűdje más jellegű lesz, mint a fenomenális korlátozások természete. Csak akkor hajlamos arra, hogy a véges, egymással világias kapcsolatban álló  dolgok felett uralkodjon, ha cselekvéseit a jelenségek véges dolgaira korlátozza. Végső soron az odaadásnak vagy bhaktinak kell irányítania a szellem valamennyi, a transzcendentális Abszolútra irányuló cselekedetét,  míg  az érzékek kielégítése a cselekvő karmájaként ismert aktivitáshoz vezet.

A Védánta Szutrák utolsó aforizmája azt sejteti,  hogy a Hang visz el bennünket abba a birodalomba,  ahonnan nem lehetséges visszatérni a tudás ösvényén. A továbbiakban bemutat egy, a Transzcendenciához vezető folyamatot, amelybe senki idegen nem hatolhat be, nem hozhat létre ellenpártot, amely az ott tartózkodót rávehetné arra, hogy forduljon el transzcendentális végcéljáról. Nem indolens lénynek való ez a hely, hogy megbénítsa a végtelenbe előrelendítő cselekedeteit azzal,  hogy megszakítja kapcsolatait az átmeneti, sötét és nem kívánatos elemmel.  A lelki törekvés célja a Transzcendentális Név állandó éneklésével teljesül,  és  semmi más folyamat nem orvosolhatja a világi élvező érdemtelen helyzete elfogadásának baját. Az egész vallási életünknek oda kell vezetnie,  hogy a transzcendentális Hang eszközévé váljunk. Csak az segíthet az embernek, hogy megszabaduljon a korlátozott, múlandó objektumok iránti ragaszkodásától, ha állandóan ezt a Hangot hallja egy transzcendentális hívő ajkairól. A fülek felvevőképesség ne arra használja a befolyását, hogy megakadályozza a transzcendentális Hang áramlását, melynek az a célja, hogy megrendszabályozza a tévelygő ént.

A vaisnavizmus nem a testekben van, hanem valamennyi lélekben. Ez a szó, vaisnavizmus, valamennyi egyéni lélek Visnuval, a Legfelsőbbel, a Mindent átható Lélekkel szembeni normál, örök és természetes feladatát, szeretetteljes odaadását jelenti.

Ez a vaisnava szó legtermészetellenesebb, legkellemetlenebb és leginkább sajnálatos értelme, pedig az szó szerint és természetesen azt jelenti, aki tiszta szeretetből imádja Visnut, és semmit sem vár el Tőle viszonzásul.”

Tanításai a Szent Névről és a mantrázásról:

Csak a szent név tárja fel az élőlény lelki formáját, eléri, hogy vonzódjon Krisna formájához. Csak a szent név tárja fel az élőlény lelki cselekedeteit, és aztán eléri, hogy vonzódjon Krisna kedvteléseihez.

A szent név szolgálata alatt nemcsak a szent név zengését értjük; ide tartozik a többi kötelesség is. Ha testben, elmében és lélekben szolgáljuk a szent nevet, akkor a szolgálat iránya spontán megjelenik, mint a nap a mantrázó szívének derült egén. Mi a szent név természete? Végső soron minden megértés spontán megjelenik annak a szívében, aki a szent nevet zengi. A Harinám igazi természete a szentírások hallgatása, olvasása és tanulmányozása útján tárul fel. Szükségtelen erről többet írni. Ez mind feltárul előtted a mantrázáson keresztül.

Állandóan imádkoznunk kell a szent névhez a kegyéért.

Krisnát és a híveit az Úr neveinek közös éneklésével szolgáljuk. A vaisnavák szolgálatával Krisnát és a nevét is szolgáljuk. És Krisnát szolgálva a szent neveket zengjük, és szolgáljuk a vaisnavákat.

Amikor a Csaitanja-csaritámrtát olvassuk, Krisnát szolgáljuk, és ugyanakkor a szent nevet zengjük. Ugyanez az eredmény, ha a Bhágavatát olvassuk a hívők társaságában. Még a múrti-imádat végzésében is benne van ez a három legfontosabb cselekedet, nem is beszélve arról, amikor náma-bhadzsanát végzünk."

Bhakti Vikásza Szvámí Srí Bhaktisziddhánta Vaibhava című könyvében olvashatjuk:

Bhaktisziddhánta 1874. február 6-án, du. 3.30-kor, a gaudija vaisnava naptár szerint a bengáli Mágha hónapnak megfelelő Góvinda hónap sötét felének 5. napján jelent meg Puriban, az Úr Dzsagannáth híres temploma városában, amely India egyik legszentebb helye. 18 évig élt itt az Úr Csaitanja, a Krisna-tudat legmagasabb extázisaiban elmerülve. Bhaktisziddhánta Puriba érkezése különösen fontos a Padma Purána következő kijelentése fényében: „A Kali jugában a 4 vaisnava szampradája, amelyek a föld megtisztítói, az utkalai (Orissza) Purusóttama-ksetrában fognak megjelenni.”

Szülei tiszta bhakták voltak, ezért a házban folyton zengett a szankírtana. A gyerek születésekor a köldökzsinór a teste köré csavarodott, mint egy upavíta, és tartós nyomot hagyott. Kicsi korában a méretes agya miatt a feje szokatlanul nagynak tűnt, a testéhez képest.

Bhaktisziddhánta apja a nagy vaisnava ácsárja, Bhaktivinóda, Kedáranátha Datta. Ideális ácsárjaként grihasztha-ásramában kiterjedt családot tartott el, és felelősségteljes munkát végzett, mint vezető kormánytisztviselő. Mégis bámulatos munkát végzett Krisna szolgálatában. Minden este, miután hazatért a munkából, evett, 8-tól éjfélig aludt, aztán több órán át írt. Élete során több, mint száz könyvet írt szanszkritul, bengáliul és angolul. Sokat prédikált, művelt és egyszerű embereknek, megtalálta és helyreállíttatta az Úr Csaitanja születése helyét Májápurban.

A tiszta bhakták sosem kényszerülnek arra, hogy megtapasztalják a karmájuk gyümölcseit. Az összes kedvtelésük, pl. a születésük, csak az Úr akaratából történik. De gyakran látjuk, hogy bhakták alacsony társadalmi osztályban jelennek meg, vagy a közönséges szemek bolondnak, betegségektől megvertnek látják őket. Nagy cél van emögött: ha az emberek azt látnák, hogy az Úr bhaktái csak előkelő családokban születnek meg, mindig erősek, egészségesek, és műveltek, az anyagi számítás szerint, akkor elvesztenék a kedvüket.

Egy bhakta ezt kérte: Legyen hozzám kegyes. Látni akarom Bhagavánt ebben az életemben. Ő meg leszidta: „Te akarod látni Bhagavánt, vagy Ő akar látni téged? Azért akarod látni, hogy te magad elégedett légy. Nem ez a helyes attitűd.” Itt ismét arra célzott, hogy csupán egy benyomás a retinán nem elegendő ahhoz, hogy lássuk az Urat. Ahhoz, hogy tényleg lássuk, szolgálni kell a gurut, el kell nyerni az isteni látást. Isten látásának az útja a szolgálat – ideértve a guru szolgálatát, aki a parampará transzparens képviselője – és ki kell várni Krisna kegyét."


Tridandi Szvámí Srímad Bhakti Promode Puri Gószvámí:
 
" Imádott Sríla Prabhupádánk soha nem mondta, hogy a múrti-imádat a legnagyobb odaadó szolgálat, sem azt, hogy az arcsana összefoglalja az odaadó szolgálat többi formáját. Sőt, a következőket mondta:

„A múrti imádata általában a nagy tiszteletben végzett imádat kategóriájában van. Az ember abban a tudatban van, hogy különféle dolgokkal ajánlja fel a hódolatát az Úrnak, aki megmutatta a formáját. Bár a rágánugá útján járó bhakták elhomályosították a mély tisztelet erős napsütését, senki sem tagadhatja, hogy össze sem lehet hasonlítani az isteni édesség hangulatának hűsítő holdsugaraival… A múrti-imádat soha nem egészen mentes a testi tudattól, legyen az durva vagy finom azonosulás. A hiteles bhadzsan világában a gyakorló közvetlenül, lelki testben szolgálja az Urat. A bhadzsan igazán odaadó gyakorlója teljesen mentes minden anyagi azonosulástól, érzékei nem anyagiak; szolgálata túl van az elme szintjén és az időn, a nem-kettős, legfelsőbb léthez való közelsége miatt.

A nagyon kegyes és imádott Sríla Prabhupáda olyan jóságos volt, hogy a feltételekhez kötött lelkeknek, akik mi vagyunk, és akik szíve tele van mindenféle nemkívánatos vággyal, hogy idő előtt ne beszéljenek ilyen dolgokról, csak dobják oda magukat a szent név kegyének. Csak az erős vágy legyen meg, hogy elérjük ezt a célt (az elmélet az, hogy az ember megkapja a tökéletességet, amit keres (jádrsi bhávaná jaszja sziddhir bhavati tádrsi), és zengje a szent nevet a lelki tanítómester utasítása szerint."


Hare Krisna Mantra

Köszönöm figyelmetek! Szeretettel!
b.a.govinda.swami
 
Jelentések | Beszámolók | Tanítások | Lap tetejére