English version English version Nandafalva 30 éves
 
         
 

Keresés a honlapon

Oldal térkép

Címeink
Srila Guru Maharádzs kedvtelései


A szannjász felvétele előtt Gurudéva Paramadvaiti neve Alanath Das volt. Számos helyen szolgálta a lelki tanítómesterét, Srila Prabhupadát, és egy ideig Berlinben volt. Amikor Alanath Das a berlini templomban élt, hamarosan sok felelősséget vállalt, többek között templomvezető volt. Ő koordinálta a bhakták tevékenységeit, és egy alkalommal, amikor ezt a szolgálatot végezte, volt egy kedvtelése a lelki tanítómesterével.
Erről ezt mondja nekünk:

"Amikor az volt a szolgálatom, hogy templomvezető voltam, nagyon szigorúan viselkedtem. Elküldtem a bhaktákat szolgálatot végezni, amikor nem csinálták meg, megkérdeztem, hogy miért nem, és mindig azt mondtam nekik, ha nem akarnak szolgálatot végezni Akkor miért nem mentek haza az anyátokhoz? Ha nem akartok valami komolyat, valami jót csinálni, akkor minek vagytok itt?' Ezt többször is elmondtam, túl szigorú templomvezető voltam.

Egy éjszaka azt álmodtam, hogy Srila Prabhupádával sétálok, és nagyon elégedettnek éreztem magam. Hirtelen Srila Prabhupada felém fordult, fölemelte a botját, és így szólt: "És te, te miért nem mész haza az anyádhoz?" Amikor felébredtem, elborzadtam, nem tűnt álomnak, úgy tűnt, mintha igazán megtörtént volna. Aztán nagyon szomorú lettem, és azt gondoltam, hogy most vissza kell mennem az anyámhoz, de a szívem azt mondta nekem, hogy nekünk Sri Krsnához kell mennünk, az pedig nem lehet, hogy Ő azt akarja, hogy elmenjek, mert tudtam, milyen kapcsolatban van az álmom azzal, ahogyan a bhaktákkal bánok. Egyrészt nagyon sokat imádkoztam, hogy Srila Prabhupada bocsásson meg nekem, és kezdtem olyan nagy szeretettel és kedvesen bánni a bhaktákkal, ahogyan ő szokta.

Körülbelül hat hónappal később megint Srila Prabhupádával álmodtam. Az Úr Caitanyjáról beszélt nekem, meg arról, hogy Ő hogyan szerette a tanítványait, és számomra ez volt a megbocsátás. Mindenesetre ez a tanítás elkísért engem az életem hátralevő részében".

Részlet a könyvből: "Sri GuruVandana - a vaisnavák és Srila Prabhupada ideáljának a szolgálatában"

 
Jelentések | Beszámolók | Tanítások | Lap tetejére