English version English version Nandafalva 30 éves
 
         
 

Keresés a honlapon

Oldal térkép


Az Úr Csaitanja Maháprabhu
megjelenésének ünnepe

Csaitanja MaháprabhuEz évben március 12-én van az Úr Caitanya Maháprabhu megjelenésének ünnepe.
 
Rá emlékszünk néhány történettel Srí Bhaktivinóda Thákura, Narahari Csakravartí, Bhakti Ratnákara írásából és Jagad Guru Siddhaswarupananda egyik előadásából.
 
Ima
 
namo mahā-vadānyāya kṛṣṇa-prema-pradāya te
kṛṣṇāya kṛṣṇa-caitanya-nāmne gaura-tviṣe namaḥ
 
Hódolatomat ajánlom az Úr Gaurángának, kinek isteni külseje színarany fényben pompázik. Ő a legnagylelkűbb avatár. Lelki kedvtelései mindenki számára megadják a tiszta istenszeretetet. Nem más Ő, mint az Úr Krsna, akit a Kali-jugában Srí Krsna Csaitanja Maháprabhuként ismernek.
 
 
Extatikus kírtan a Gangesz partján
(Narahari Csakravartí, Bhakti Ratnákara)
 
Egy nap Maháprabhu a Gangesz partjára ment a társaival, és elkezdték a szankírtanát. Az Úr Gauránga gyönyörűen táncolt extázisában, a bhaktái között. Néha sírt, néha nevetett vagy üvöltött. Különféle hangszereken játszottak, hangjának nektárja, bokacsengettyűi csilingelése megtöltötta a levegőt, megőrjítette az egész univerzumot. Az Úr szépséges holdarca, térdéig érő, hosszú karjai, szép, fehér kundavirág-fogai, széles mellkasa, vonzó göndör haja elbűvölték az emberek elméjét.
 
A Szuradhuni folyó (Gangesz) elég szerencsés volt ahhoz, hogy az Úr és a társai örömmel énekeljenek a partján. Ezeket a kedvteléseket írta le Narahari a dalaiban. Aztán Gaurahari hazament.
 
Egy napon Prabhu Sívásza házában volt, és leült a bhaktái között. Egyetlen napot sem engedett eltelni szankírtana nélkül, nem akart mást, mint zengeni a szent nevet, semmi más nem hozott neki boldogságot. Éneklés közben ide-oda tekintgetett, de senki nem értette, miért.
 
Kedves tanítványai megértették a jelzéseket, megtették az előkészületeket az abhisékához; boldogan hoztak vizet a Gangeszből. Mukunda és mások énekelni kezdtek, Prabhut a trónra ültették, és kezdetét vette az abhiséka. Védikus himnuszokat zengtek, Gangeszvizet öntöttek az Úrra, hogy megfürdessék; a nők a nyelvükkel csettintettek, és a hangszerek édes zenéje megtöltötte a levegőt. Az éneklő bhakták sírtak örömükben, a félistenek az Úr dicsőségét zengték. Még Madana is elájult volna, ha látja az Úr elbűvölő arcát, miközben aranyosan csillogó testét fürdették.
 
Számtalan bhakta jött el, hogy lássa az Úr abhisékáját, és Gaurahari mindenkire kedvesen mosolygott. Meg sem lehetett számolni, hány vödör vizet hoztak az emberek. Egy Dukhi nevű szolgálólány nagy örömmel hozott vizet Prabhunak, aki Szukhíra változtatta a nevét. Egyes bhakták puha kendőkkel szárították az Úr testét, mások új ruhákat hoztak. Valaki szantálpépet hozott, egy másik Prabhu szép testét díszítette, és közben szüntelen az Úr holdarcát nézte. Egy másik bhakta felékesítette Visnu trónját, aztán az Úr leült. Nitjánanda ernyőt tartott a feje fölé, valaki csamarával legyezte, mások virágokat szórtak. Egyes bhakták Prabhu lábaihoz borultak és dicsőítették, mások sokféle ételt ajánlottak Neki.
 
 
Srí Godruma-csandra-bhadzsanopadésa
(Srí Bhaktivinóda Thákura)
 
Csaitanja Maháprabhu8. Az Úr Gauránga súlyos pörölyként zúzza szét a bűnöket s a kali-juga veszett kutyájának türannoszi zsarnokságát. Folyton Krisna szent nevét hirdeti, mert ez a legnagyszerűbb gyógyszer az anyagi lét bajainak legyőzésére. Transzcendentális alakja kivételesen szép, szívében pedig mélységes együttérzés lakik a világ elesett, szenvedő lelkei iránt. Imádd hát az Úr Gaurángát, Gódruma erdei lugasainak holdját!
 
9. Lótuszvirághoz hasonlatos arcán a barát s ellenség külöbségét nem ismerő könyörület tükröződik. Nem más Ő, mint Nanda Mahárádzs fia, aki Navadvíp földjén színarany fényben jelent meg. Imádd hát az Úr Gaurángát, Gódruma erdei lugasainak holdját!
 
10. A világ s az Upanisadok mint a mindent átható Legfelsőbb Urat magasztalják Őt. Egy bráhmana fiaként jelent meg az Úr Hari, s bőrszíne ragyogó, mint a színarany. Saját hajlékán tehénpásztor pajtásaival játszadozik. Imádd hát az Úr Gaurángát, Gódruma erdei lugasainak holdját!
 
11. Ő a legkiválóbb minden avatár közül, s Őbenne létezik az összes isteni kiterjedés. Ő a Legfelsőbb Igazság, aki teljesen elégedett önmagában is, s aki Vradzsa-dháma rasza-óceánjának legmeghittebb ízeit testesíti meg. Imádd hát az Úr Gaurángát, Gódruma erdei lugasainak holdját!”
 
 
A szent név mindenható
(Srí Bhaktivinóda Thákura)
 
A Legfelsőbb Úr minden energiáját elhelyezte transzcendentális nevében, és felajánlotta az élőlényeknek. Az mantrázhat, akinek elegendő hite van a szent névben. Előírt kötelességeit helyesen teljesíti, ha Krisna nevét zengi. A szent név olyan hatásos, hogy a mantrázás nem függ olyan feltételektől, mint idő, hely, szabályok, tisztaság stb. Az olyan kegyes cselekedeteket, mint az adományozást, áldozatokat és felajánlásokat, védikus mantrák zengését mind szigorú előírások szabályozzák. De a szent név zengésének csak egyetlen követelménye van, a hit. Minden tökéletességet elér az, aki rendíthetetlen hittel, a szent névnél vesz menedéket. A Kali-jugában a dzsívának meg kell szabadulniuk a csalástól, csatlakozniuk kell az Úr Krisna bhaktáinak családjához, és állandóan a szent nevet kell zengenie.
 
 
Srí Harináma Csintámani: A Szent Név minden kívánságot teljesítő, szépséges drágaköve
(Srí Bhaktivinóda Thákura)
 
A kinyilatkoztatott szentírások bizalmas formában írják le a Legfelsőbb Úr meghitt kedvteléseit, melyeket az Ő tiszta bhaktái meg is értenek, a nem-bhakta tudósok azonban képtelenek felfogni a leírások valódi értelmét. Bár az Úr Csaitanja transzcendentális kedvteléseire és megjelenésére vonatkozó információ mindig is benne volt a kinyilatkoztatott szentírásokban, Májádeví, az Úr illuzórikus energiája rejtve tartottak az írások bizalmas célzásait, hogy a nem-bhakták ne érthessék meg. Sok helyen még mindig van számos, felfedezetlen, hiteles szentírás, amelyek sok transzcendentális bizonyítékot adnak az Úr Csaitanja születéséről és megjelenéséről, szent dhámájáról, Navadvípáról. Májádeví, a Legfelsőbb Úr illuzórikus energiája ezeket egyelőre rejtve tartja a nem-bhakta tudósok elől.
 
 
Srí Navadvípa-dháma Mahátmja: Srí Navadvípa-dháma transzcendentális dicsősége
(Srí Bhaktivinóda Thákura)
 
Amikor az Úr Gauranga befejezte bizalmas kedvteléseit ebben a világban, és visszatért a lelki égbe, Májádeví, az Ő engedelmes szolgálóleánya, aki ismerte az Úr belső célját és vágyát, befejezte csaló mesterkedéseit, elvonta az illúzió fátylát a feltételekhez kötött lelkek szemei elől, és feltárta az Úr Csaitanja rejtett tanításait ebben az anyagi világban. Az olyan sokáig rejtve tartott, hiteles védikus szentírások, az ismert, kinyilatkoztatott védikus szentírásokban az Úr Csaitanjára vonatkozó bizonyosságok hirtelen mindenki számára megnyilvánultak, és így már nincs több akadálya annak, hogy megértsük az Úr Csaitanja Maháprabhuval kapcsolatos misztériumokat.
 
 
Jagad Guru Siddhaswarupananda televíziós előadásából
 
Az Úr Caitanya megjelenését ünnepeljük, mert Ő az Istenség Legfelsőbb Személyisége. A Legfelsőbb Személy nem áll távol ettől a világtól. Nagyon is törődik velünk, és mert törődik, testet ölt vagy megjelenik ebben a világban. Azért jön ide, mert tudja, hogy szenvedünk, s nekünk, akik távol vagyunk Tőle, meg akarja adni a lehetőséget arra, hogy visszatérjünk hozzá.
 
Ezt sokan nehezen tudják elfogadni. Azért esik nehezükre, mert nem értik, hogy Isten személy, van saját akarata. Amikor megértjük, hogy Isten személyes, akkor megértjük azt is, úgy is dönthet, hogy idejöjjön, és visszavihet minket magához.
 
Annyira vonzó volt Caitanya kisgyermekkorában, hogy a szomszéd asszonyok mind gyakran látogatták. Mindig találtak valami kifogást erre.„Kölcsönkérhetnék egy kis kurkumát?” Sacsí mama odaadta nekik a kurkumát, ők meg körülnéztek. „Hol van a baba? Hol van Gauranga?” Sacsí mama és a szomszédasszonyok hamarosan rájöttek arra, hogy a kisgyermek addig nem hagyja abba a sírást, amíg nem éneklik Isten neveit. Csaitanya azonnal elhallgatott, amint meghallotta: „Gopala, Góvinda, Krisna” vagy „Hariból Srí Madhuszúdhana, Madana Mohana” – vagy ha meghallotta Isten akármelyik nevét. Azzal szórakoztak – persze ez volt a kötelességük is – hogy ne engedjék sírni a kis Csaitanyát. Így a születése napjától kezdve mindig Isten neveit énekelték az otthonában.
 
Az Isten iránti szeretet csodálatos nektárja az Úr Csaitanya, aki maga a Legfelsőbb Személy. Nemcsak azért jött el, hogy nekünk adja a szent neveket, hogy megismerhessük, megszerethessük a Legfelsőbb Urat és visszamehessünk Hozzá, eljött azért is, hogy Ő maga is megízlelje a Legfelsőbb Személy iránti szeretet nektárját.

Szeretettel: b.a.govinda szvámi 
Jelentések | Beszámolók | Tanítások | Lap tetejére