English version English version Nandafalva 30 éves
 
         
 

Keresés a honlapon

Oldal térkép


Sri Nitjánanda Prabhu ünnepe

Srí Nitjánanda PrabhuTanítások a vaisnava irodalom szent könyvéből:

Narahari Csakravarti: Bhakti Ratnákara 


Nitjánanda Prabhu kedvtelései Panihatiban

Nitjánanda Prabhu és a közeli társai először Panihati faluba mentek. Rághava Pandita, Makaradhvadzsa Kara és mások boldogan üdvözölték őket. Ki írhatja le, milyen csodálatos légkör keletkezett Rághava Pandita házában, amikor Nitjánanda s követői táncoltak és énekeltek? Narahari dalokban írta le, milyen szép volt Nitái, Rághava házában: „Milyen gyönyörű volt Nitájcsand, amikor elegánsan táncolt, vidáman fölemelte a kezeit, és állandóan Gaura nevét ismételte! Nitjánanda Prabhu ingyen osztotta a kegyét a feltételekhez kötött, szenvedő lelkeknek, megajándékozta őket a bhakti értékes ékkövével.

Ekkor ülték meg Srí Nitjánanda abhisekája ünnepét.

Néhány követője mennyei trónra ültette Nitjánandát, megfürdették illatosított Gangeszvízzel, mások édes dalokat énekeltek. Narahari új ruhákat hozott Nitáicsandának, bekente a testét szantálpéppel, virágfüzért akasztott a nyakába, Srí Rághavánanda pedig ernyőt tartott a feje fölé. Aztán Nitjánanda ezt mondta Rághavának – „Kadambavirág füzért szeretnék viselni.” „De ez nem a kadamba ideje” – felelte Rághava.

Nitjánanda rámutatott egy fára: „Menj ahhoz a fához, és biztosan találsz kadamba virágokat.” Rághava odament a dzsamszi fához, s meglepetésére kadamba virágokat talált. Vidáman leszedte, készített egy szép füzért, és Nitjánanda nyakába tette. Aztán Prabhu mindenkinek azt tanácsolta, hogy mindig az Úr Krisnát imádja. (Csaitanja Bhágavata, Antja Khanda 5/303: „A Bhágavaták szerint Nitjánanda a gópík odaadását adta a világnak.”)

Egy napon Nitjánanda ékszereket akart viselni, mire a követői boldogan hozták a gyönyörű ékszereket, és feldíszítették. Emögött az volt, hogy egyszer, amikor avadhútaként utazott Vradzsában, Góvardhanban a kegyében részesített egy bhaktát. Ez a bhakta ékszerekkel akarta díszíteni, de Prabhu ezt mondta: „Ne most.” Ezért, hogy teljesítse a bhaktája vágyát, most azt parancsolta a követőinek, készítsenek számára egy aranyozott Góvardhana sílát, amit a nyakában viselhet. Ki értheti meg Nitjánanda Prabhu kedvteléseit, aki nagyon szerette a híveit? (Csaitanja Bhágavata, Antja Khanda 5/418-19: „Nitjánanda ingyen adta valamennyi bráhmanának a Krisna iránti bhávát, amire még Brahmá és más emelkedett lények is vágynak, a Krisna iránti szeretetet, amit még a gópikák is maguknak akartak.„)


Nitjánanda kedvtelései Khardahában

Nitjánanda Prabhu magánál Kámadévánál is szebb volt a díszes ruhájában. Khardahába érkezett a követőivel. Narahari elmagyarázta a dalaiban, hogy az egész univerzumot megőrjítette a szépségével. Arca olyan volt, mint a Hold, testének ragyogása hasonlított a napsugarakéhoz, karjai a térdéig értek.  Állandóan Gaura nevét ismételte és az extázis könnyei folytak a szemeiből. Khardahában Purandara Pandita templomában tartózkodott, táncával és énekével osztotta mindenkinek az odaadás páratlan ékkövét. Purandara, Srí Csaitanjadásza és Murári megőrültek az extázistól, amikor táncolni látták. Narahari is írt erről a dalaiban.


Nitjánanda kedvtelései Szaptagrámában

Miután eltöltött néhány napot Khardahában, Nitjánanda Szaptagrámába ment, Uddharana Datta házába. Uddharana Datta lett a legszerencsésebb, elérte Nitjánanda Prabhu és követőinek társaságát. Amikor Szaptagráma lakói meghallották, hogy Prabhu megérkezett, futottak, hogy találkozzanak vele. Nitjánanda Prabhu extatikusan szankírtanázott, isteni boldogság töltötte be Uddharana házát. Mindenki hangosan énekelt – „Haribol, Haribol!” A szaptagrámiak olyan sok kegyet kaptak Nitjánandától, hogy a lótuszvirág lábaiba vetett hitük megszilárdult. El sem lehet mondani, milyen áldásokkal halmozta el Nitájcsanda Vanikát.


Nitjánanda látogatása Navadvípában

Nitjánanda négy napot töltött Advaita házában, majd az engedélyével elindult Navadvípába. Úgy tűnt, a távozásakor Advaita mondott neki valamit, ami sokat mondó mosolyra késztette. Nadiába érkezve Nitjánanda először is Gauracsandra házába ment.

Sacsímátá napjai azzal teltek, hogy a fiára gondolt. Egy éjszaka Visvámbharáról álmodott és boldogan mondta el Malininak: „Nimáj hazajött és az anyját hívta Én a szobámban aludtam, de kijöttem, amikor meghallottam a hangját. Nimáj a lábaimhoz borult, és felkiáltott, ‚Anyám, miattad nem maradhattam Nílácsalában, ezért jöttem ide.’ Azonnal az ölembe vettem, de az álom elhalványult. Nem tudtam elaludni, és az éjszaka hátralevő részében csak sírtam.” Ennyit mondott, majd eszméletlenül zuhant a földre. Sacsímátá odahívta Visnupriját, az ölébe vette és hangosan zokogott. „Miért nem jön haza Nitáj? Ha egyszer hazajön, nem engedem el többé. Bárcsak újra látnám, és megnyugodnék!”

Közben megérkezett Nitjánanda és a lábaihoz borult. Sacsímátá boldogan vette az ölébe. Parancsára Nitjánanda eldöntötte, hogy Navadvípában marad. Aztán Srívásza házába ment, és találkozott a feleségével, Máliní dévivel. Ő és a követői nagy örömmel kezdték el a szankírtanát.


Nitjánanda Prabhu lílája Rámaghátnál

Aki hallja Rámaghát dicsőségét, könnyen megszabadulhat a világi élettől.

Zarándoklata során Srí Rasza Vilászi Ráma Nitjánanda Ráj itt töltött néhány napot. Játszott a tehénpásztor fiúkkal, s joghurtot, tejet, gyökereket és gyümölcsöket evett, amikor éhes volt. Nem sikerült eltitkolnia, amit Balarámaként érzett. A helyi lakosok ezt mondták: „Róhiní-nandana utazik Vradzsában mint avadhúta.” Mindenféle életkorú embert vonzottak Nitjánanda cselekedetei.

Rághava megmutatta a sákata fát, ahol Nitjánanda megtisztította a fogait. Van Rámaghátban egy bráhmana, aki egy pillanatig sem élhet úgy, hogy ne gondoljon Baladévre. Hogy elégedetté tegye a híveit, Nitjánanda darsant adott mint Baladév. Kálindí is itt imádkozott Nitjánandához. Még a félistenek sem tudták megfékezni extatikus könnyeiket, amikor Nitjánanda kedvteléseit nézték ezen a helyen.

Amikor Nitjánanda a porban aludt a fák alatt, álmában sokszor felkiáltott: „Mikor szabadul fel ez a nyomorult lélek? Mikor nyilvánul meg Vrindávana Navadvípában? A saját szemeimmel fogom látni.” Senki sem értette a szavai jelentését.

Kaccshavana Rámaghát közelében van, itt játszottak a gyerekek mint kaccsapa (teknős). Bhúsanavanában a szakhák virágokkal díszítették Krisnát. Ezek a helyek mind Krisna kedvteléseiről híresek.

Miközben Rághava ezekről a szent helyekről beszélt, áthaladtak az erdőn, amelynek szépsége nyugtalanná teszi az elmét. Bhandirvata (egy banjan fa) láttán felsóhajtott. Balaráma és Krisna ezen a helyen birkóztak szórakozásból. Hagyták, hogy Pralambha is csatlakozzon hozzájuk mint az egyik barátjuk. Balaráma nagyon könnyen megölte őt. Egyszer Krisna olyan varázslatosan játszott a fuvoláján, hogy Rádhá nem tudott otthon maradni, futott az erdőbe a barátnőivel. Vandir híres a sok isteni kedvtelésről.


Srí Nitjánanda lótuszlába

Köszönöm figyelmetek! Szeretettel!
b.a.govinda.swami
 
Jelentések | Beszámolók | Tanítások | Lap tetejére