English version English version Nandafalva 30 éves
 
         
 

Keresés a honlapon

Oldal térkép

Szadhu Maharádzs előadása Nandafalván
2002. június 16-19.


Kérdés: A Bhagavad Gítában Krsna arról biztosít minket, - mi akik az Ő odaadó szolgálatát végezzük hogy tudnunk kell, hogy Ő a Legfelsőbb. Mert ha egy filozófiai vitában valaki erősebb nálunk, akkor elméletileg bebizonyíthatja, hogy nem Krsna a Legfelsőbb, hanem a személytelen megnyilvánulás, Brahman.
Szadhu Maharádzs: Miről szól a filozófia?
Be tudnád nekem bizonyítani? Megpróbálnád? Mi a filozófia? Miről beszél itt Prabhupád? Az ostoba és rosszindulatú emberek, akik nem sok intelligenciával rendelkeznek, ők kérdezik hogy mi a filozófia. Azt mondják, hogy Krsna nem az Istenség Legfelsőbb Személyisége. Mit mondanak még?
Tamal: Hogy a személytelen brahman a legfelsőbb.
Szadhu Maharádzs: Brahman, Paramátmá és Bhagaván ez három különböző név. Mégis egyek.
Van aki a lelki szikrák tengerében akarja látni Őt, s azt mondja hogy Ő: Brahman.
Van aki a mindenhová kiterjedő Isteni Személy fényét akarja látni, s azt mondja hogy Ő a Paramátmá.
S vannak olyanok is, akik az eredeti formájában szeretnék látni Őt, s ők úgy szólítják: Bhagaván.
A szikra azt jelenti, hogyha meglátod a fényt, abból annak csak egy szikráját pillantod meg először. Úgyhogy a kezdetben, ami először eljut a szivedbe a fényből, az a szikra. Nem látod még a teljes formát, de ez természetes. S aztán, ha meditációba mélyedsz, akkor lehet, hogy meglátod a fényt is.
S ha tovább meditálsz, akkor látni fogod a formát is.

Mondok egy példát nektek. Sötét éjszaka van, s te az utcán állsz. Egyszer csak a távolban egy pici fénypontot pillantasz meg, egy jármű reflektorfényét. Tudod, hogy jön valami, de először csak a parányi fénypontot látod.
Aztán mikor közelebb van, már két fényes lámpát látsz. S ebből tudod, hogy ez nem motorbicikli.
Ha még közelebb ér, akkor rájössz hogy egy autó. Sőt, azt is tudod, hogy ez nem Babu Volvo-ja, hanem Szvarúp Mercedes-e. (nevetés)
De ezeket csak akkor láthatod, amikor már nagyon közel kerültél a fényhez. Igaz?
Mit jelent Brahman? Mit jelent Paramátmá? S mit jelent Bhagaván?
Ha már tudod a megfelelő nevet; ez egy Mercedes, ez meg egy Volvo, akkor ez a Bhagaván szint már nagyon közel kerültél Őhozzá. S név szerint is ismered Őt: Bhagaván, Krsna, Gopináth, Rádhá-Gopináth - Ő az én Uram.
Ezt jelenti hogyha tudod, hogy ez nem egy Volvo, hanem egy Mercedes.
Babu: És láthadod azt is, hogy ez gyorsabban tud menni.
Szadhu Maharádzs: Igen, gyorsabb, mert megváltozott a nézőpontod. Már közelebbről látod a dolgokat.


(4. kazetta, A oldal)

Babu: A bhaktáknál az Úrnak mindjárt ez a személyes formája látható. Máshol csak a fényről van szó.
Szadhu Maharádzs: Igen. Ismered a színt, a formát, a nevet. Tudod a nevet, tudod a színt; nem piros hanem kék, tudod hogy kicsi vagy nagy; szóval mindent tudsz, hogyha közel kerülsz a fényhez.
A lelki tanítómesterünk kegyéből nagyon közel kerülhetünk Krsnához.
Az Ő testének színét ismerjük: kék. Neve: Krsna, Rádhá Gopináth. Ismerjük a formáját, a tulajdonságait. Azt mondjuk róla: Ő a Legfelsőbb. Szóval igazán tudunk mindent Őróla, hiszen közel vagyunk hozzá.
Amit a majavádik csinálnak, az igen zavaros. Májá az illúziót jelent, azaz anyagi dolgot. A bhakták természete pedig teljesen lelki. Majavádi - ez anyagi burkolatot jelent. Mi lelki tudattal rendelkezünk, így lelki emberek vagyunk, ők pedig anyagi emberek. Elég nagy a különbség a kettő közt. Ha engem anyagi dolgok vesznek körül, akkor könnyen a hatásuk alá kerülhetek. De megkaptam a lelki tanítómesterem kegyét, ami teljesen körülvesz és megvéd, így megmaradhatok a lelki tudatosságban és az ő filozófiájuk nem hat rám. Világos?
Van azonban még egy nehézség, hogy ők meg vannak győződve arról, hogy nem Krsna az Istenség Legfelsőbb Személyisége, hanem Síva. Ők azt mondják, hogy Síva a Legfelsőbb. Ilyenkor azt mondhatjátok nekik: -Tudjátok mit, egyetértek ezzel. De van egy kérdésem: - Mit tart Síva a fején?
Válasz: A Holdat és a Gangeszt.
Szadhu Maharádzs: Ez azt jelenti, hogy Síva fejéről száll alá a Gangesz folyó. De mit jelent még a Gangesz? A tudást jelképezi, és azt, hogy aki megfürdik benne, megtisztul. A Hold esti fényében vett fürdő is nagyon kellemes. A nyakában kígyót visel, s állandó meditációban van. Egy közönséges embert megzavarhatnak a meditációban, de őt még a kígyó mozgása sem zavarja meg. Sívát kéktorkúnak, nila-kanthának is nevezik, ugyanis kiita a méregóceánt. Ezért mondják azt róla, hogy ő az Istenség Legfelsőbb Személyisége.
Govinda: Síva nem egyfajta lelki "csapda" a majavádiknak, hogy őt tartják a legfelsőbbnek s közben egy tiszta bhaktát imádnak?
Szadhu Maharádzs: Igen, erről van szó. Ő ugyanis a legjobb vaisnava, hiszen min is meditál? Krsnán. A Gangesz Síva fejéről száll alá. De mi az igazi forrása? Visnu lótuszlábai. Namármost, ha valami valakinek a lábaitól jön, akkor melyik a felsőbb: ez vagy az? A Gangá igazi forrása Visnu lábánál van. Ílymódon Síva nagyon boldog, hogy a Gangesz Visnu lótuszlábairól az ő fejére hull. „Nekem mindig Visnura kell emlékeznem, miközben Krsnán meditálok. Ezért kérlek, zúdulj a fejemre, hogy soha ne feledkezzek meg Őróla!”
Ő tehát az Ádi-guru: az első számú vaisnava. Krsna bhaktája, híve.
S a torka kék, miért is lett kéktorkú? Mert megitta a mérget, ami a Tejóceán köpüléséből jött elő. Mindenki azt mondta Sívának, hogy neked kell meginni ezt a mérget, mert különben elpusztít mindenkit. Erre azt mondta hogy jó, akkor megiszom, és meg is itta. De miközben itta, arra gondolt: - „Ó, Krsna a szívemben van, s ha lenyelem, akkor égetni fogja a méreg.” Így aztán nem nyelte le, hanem megtartotta a torkában. Ezért az ő egyik neve nila-kanthá.
Láthatjuk a mi Gurunk természetén is: a tudás a fejből jön. S ha látja Őt az ember az olyan, mintha a Hold enyhet adó sugarában fürdene. Ez a Guru valódi természete: kegyet és örömöt tud adni mindenkinek. S a tanítványok oly rendetlenek; mindig csak zavarják a Gurut: - „Óh Gurudév, ez a bajom! Óh Gurudév az a bajom!” Csak gondot okoznak neki. „Ezzel foglalkozzál, azzal foglalkozzál!” Mint a kígyó, ami Síva nyakában mozog és zavarja őt. De mit csinál Síva. Csak meditál tovább Krsna szolgálatán, és végzi ezt a szolgálatot. A sok-sok probléma sem zökkenti ki abból, hogy Krsna szolgálatán meditáljon. Májá az Sívának a felesége. Mindig mellette van, de ő mégsem ragaszkodik hozzá. S látjátok, a Gurunak is van pénze, hiszen a tanítványok adnak neki. De azt nem saját maga használja, hanem Krsna szolgálatába állítja. A maha-májá nem Sívához, s nem a Guruhoz tartozik. Úgyhogy a Guru-tattva az Síva-tattva. De nem az Istenség Legfelsőbb Személyisége. A Legfelsőbb az csakis Krsna.Világos ez?

2. rész >>

 
Jelentések | Beszámolók | Tanítások | Lap tetejére