English version English version Nandafalva 30 éves
 
         
 

Keresés a honlapon

Oldal térkép


Vaisnava ünnepek, 2017 február

Kedves Vaisnavák és Barátaink!

Szeretném jelezni felétek, hogy február első napján, több vaisnava szent életére és egy eseményre emlékezünk.

Elsőként a – a Sarasvati - a bölcsesség istennőhöz - kapcsolódó Vasanta Pancsami fesztivál, ami a tavasz eljövetelének ünnepe. Sarasvati a tudomány, a művészetek, a kézművesség áldásosztója.

Ilyenkor az emberek sárga ruhát viselnek, és  sárga virágokat ajánlanak a Murtiknak is. A sárga szín a fény természetét és a természet élénk életére utal. Ilyenkor a legkedveltebb édesség a – Kesar halava. Ilyenkor sokkal több sáfrányt használnak fel, az élénk színe miatt.

Másodikként  - Visnuprijá Deví

Srimatí Visnuprijá Deví Vaszanta Panycsamin idején jelent meg, azon a napon, amelyen Krsnát friss tavaszi virágokkal imádják. Visnuprijá Deví az Úr Csaitanja örök házastársa, és a Srí-Gauranganoddesa-dípiká szerint ő volt Szatjabhámá Krsna dvárakái kedvteléseiben.

Az Úr Csaitanja életének családos időszakában ő volt az Úr második felesége. Gyermekkorától fogva nagy odaadással végezte Krisna isteni szolgálatát. Sacsímátá jól ismerte őt, és nagyon boldog volt, amikor Kásinátha Pandit, egy művelt navadvípai bráhmana is ezt a házasságot javasolta az ő fiának.

Visnuprijá Deví teljesen meghódolt az Úr Csaitanja lótuszvirág lábainál. Még csak 14 éves volt, amikor a férje szannjászi lett, és attól kezdve élete hátralevő részét ő is nagy lemondásokban töltötte. Kora reggeltől egész nap a Mahámantrát zengte, és minden mantra után berakott egy rizsszemet egy agyagedénybe. Miután befejezte a köreit, megfőzte ezt a rizst, és felajánlotta Krisnának. Ezen a kevés rizsen élt, és hamarosan nagyon lesoványodott. Minden napja így telt.

Sacsímátá eltávozása után a fivére viselte gondját, aki hamarosan felállíttatta Maháprabhu múrtiját; attól kezdve Visnuprijá deví ebben a formában imádta az Urat. Ezt a múrtit azóta is megszakítás nélkül imádják Navadvípban a Maháprabhura Badi (Maháprabhu otthona) néven ismert helyen. Ezen a napon felidézzük Visnuprijá deví szent emlékét, és reméljük, hogy elnyerjük a kegyét, ha megtiszteljük a nevét és a kedvteléseiről beszélgetünk. Bizonyosan jóindulattal lesz irántunk, és az Úr Csaitanja is elégedett lesz, lehetővé teszi, hogy egy lépéssel közelebb kerüljünk Hozzá.

Srila Visvanatha Csakravarti ThakuraHarmadikként - Srila Visvanatha Csakravarti Thakura

Sri Visvanatha Csakravarti történetét többé-kevésbé csak a Gaudija Vaisnavák ismerik. Tudják, milyen kiváló eredményeket ért el a Srimad Bhagavatam és a Bhagavad Gitá vizsgálatában, valamint tökéletesen megértette a Goszvámik saját könyveikben kifejezett véleményét.Thákuránk a Gaudija Vaisnava dharma történeti fejlődése középső szakaszának védelmezője, őre és ácsárjája.

Manapság van egy mondás a vaisnavák között, Csakravarti Thákura három leghíresebb könyvével kapcsolatosan:  "kirana bindu kana, e tin niye vaisnava pana"
"Ezt a három könyvet, az, Ujjvala-Nilamani-Kirana, Bhakti-rasamrta-sindhu-bindhu, and Bhagavatamrta-kanare a vaisnavák úgy veszik és úgy használják, mint a vagyonukat."

Bráhmana családban született Nyugat-Bengálban, Nadia kerületben, a Radha-desa térségben. Egyesek szerint a 'Hari-vallabha' írói nevet is használta. Két idősebb testvére volt.

Lelki tanítómestere kegyéből számos helyen élt Vradzsa-dhámában, és sok transzcendentális írást ott írt. Manapság a legtöbb könyvét nagyon nehéz megtalálni; néhány azonban jól ismeretes, és azokat a Gaudija Vaisnavák nagyon tiszteletreméltó kincsének tekintik.
Néha a Sri Govardhanánál lakott, néha a Rádhá-kunda partján, Jávatban vagy Vrndávanban, a Gókulánanda templomban.

Íme, néhány dicső könyveiből.

Sri Krsna-bhavamrta
(Nektári meditációk Sri Krisna mindennapos kedvteléseiről) 1,347 szanszkrit vers 20 fejezetben, amelyek az Isteni Pár és barátaik egy napjának nyolc időszakát írják le.

Szamkalpa Kalpa-druma
(Az eltökéltség kívánságokat-teljesítő fája) 104 szanszkrit vers-ima Sri Rádhikához, hogy a nap mind a nyolc időszakában adjon szolgálatokat Goloka Vrndávanában.

Csamatkára-csandrika
(Az elcsodálkozás holdsugara) 226 szanszkrit vers négy fejezetben, rövid történetek Sri Krisna pajkos csínytevéseiről, amelyeket különféle álöltözetekben követett el.

Prema-szamouta
(A szeretet ékszeres doboza) 141 szanszkrit vers mondja el azt a történetet, amikor Krisna félistennőnek öltözötten kereste fel Sri Rádhát, és Rádhiká bizalmasan bevallotta, milyen önzetlenül, a szíve mélyéből szereti Őt.

Vradzsa-riti-csintamani
(A vradzsai élet csodaköve) 234 szanszkrit vers három fejezetben; Vradzsa örök birodalmának szent növényeit, állatait, dombjait, tavait, ligeteit, templomait és városait írja le.

Versei Srí Vrindá-déví dicséretére.

1. Tündöklő fényzáporok fürdetnek, ragyogásuk csúfot űz az aranyból, a villámból, és a csampaka virág színéből. Pompás ruháid a bandhuka virág barátai. Vrindá-déví, leborulok lótuszvirág lábaid előtt.

2. Arcod az orrodban tündöklő gyöngytől ragyog, piros ajkaidon csodálatosan gyengéd mosoly játszik, szépséges ékszerek díszítenek. Vrindá-déví, leborulok lótuszvirág lábaid előtt.

3. Vrsabhánu király leánya, Rádhiká tett meg téged Vrindávana őrévé, amely Krisna felséges és áldásos hajléka, az összes Vaikuntha-bolygó koronaékszere. Vrindá-déví, leborulok lótuszvirág lábaid előtt.

4. A te utasításodra pompásan feldíszítették nyíló virágokkal, poszméhekkel, őzekkel, mézzel és egyéb dolgokkal az összes ligetet, ahol Mádhava a kedvteléseit élvezi. Vrindá-déví, leborulok lótuszvirág lábaid előtt.

5. Mivel te lettél a küldöttük, a sóvár és ifjú isteni pár a transzcendentális kedvtelések tökéletességét élvezte az erdőben. Vrindá-déví, leborulok lótuszvirág lábaid előtt.

6. Kegyedből érik el az emberek, hogy Vrindávanában lakjanak, vágyakozzanak arra, hogy szolgálják a te Urad lótuszvirág lábait, és részt vegyenek Vele a rásza-táncban. Vrndá-déví, leborulok lótuszvirág lábaid előtt.

7. Téged magasztalnak azok, akik jártasak a Szátvata-tantrában. Te vagy Krisna kedvtelés-energiája. Az emberek világában a tulászí-növény a te formád. Vrndá-déví, leborulok lótuszvirág lábaid előtt.

8. Kegyes istennő, bennem nincs odaadás, és milliónyi sértést követtem el. Megfulladok az anyagi vágyak óceánjában. Nálad veszek menedéket. Vrindá-déví, leborulok lótuszvirág lábaid előtt. Vrindá-deví, leborulok lótuszvirág lábaid előtt.

9. Az, aki olyan, mint egy poszméh Vrindávana királya és királynője lótuszvirág lábainál, és aki elolvassa vagy meghallgatja ezt a nyolc verset, örökké Vrindávanában fog lakni, és eléri az isteni pár szeretetteljes szolgálatát.

 
E napokon van még Sri Pundarika Vidjánidhi és Sri Raghunándana Thákura megjelenése is

 
Végezetül - Srila Raghunátha Dásza Goszvámi

Srí Raghunátha dásza Szúcsaka kírtana (Gaudiya Vaisnava Samadhis, 181. old.)

Részletek:

1. Srí Csaitanja Maháprabhu kegyéből a legnagyobb lemondás nyilvánult meg Raghunátha dásza Goszvámi szívében.

2. Feleség, ház, gazdagság, királyság, tekintély – mindent otthagyott, mint a szemetet.

3. Amikor meghallotta, hogy Rúpa és Szanátana Vrindávanába mentek,

4. otthagyta gazdag királyságát, Indra királyéval felérő élvezeteit, és elment az Úr Csaitanjához.

5. Hogy kijátssza az őröket, akiket az apja fogadott fel, Raghunátha az éjszaka közepén kelt fel, és egy elhagyatott ösvényen menekült.

6. Olyan nagy nyugtalanságot érzett, hogy csak futott, nem evett, és nem ivott. Azt sem tudta, hogy nappal van-e vagy éjszaka.

7. Koldulásból élt; egy éjszaka odament egy tehénistállóhoz, felkiáltott, „Ó Csaitanja,” és kimerültségében összeroskadt.

8. Egy tehénpásztor fiú adott neki egy kis tejet. Ott töltötte az éjszakát.

9. Azelőtt sohasem aludt ágy nélkül, most pedig a földön feküdt.

10. Sohasem utazott ló nélkül, sehová sem ment gyalog, most pedig a földre tette puha lábát.

11. Órákat töltött fürdéssel meleg vízben, melyet a szolgái hoztak, gazdagon étkezett, ételeket fogyasztott mind a hat ízben,

12. most csak napnyugtakor eszik, ha kap valamit. Ha semmit sem kap, tovább utazik.

13. Tizenkét napig tartott az utazás Nílácsala Dhámába (Dzsagannátha Puriba), és közben csak háromszor evett.

14. Amikor messziről megpillantotta az Úr Dzsagannátha templomát, sírva fakadt, és felkiáltott, „Ó Csaitanja! Ó Csaitanja!”

15. Megfogadta, hogy tökéletesen zengi Krisna neveit, elment Srí Purusottama Ksetrába (Dzsagannátha Puriba), és az Úr Gauránga lótuszvirág lábait szolgálta.

16. Erre vágyom a szívemben én is, Rádhávallabha dásza, és azért imádkozom, hogy egy napon megláthassam Raghunátha dászát ebben a hangulatban.

17-18. Az Úr Gauránga részvétteljesem átadta a Rádhá-Krisna mantrát Raghunátha dászának. Átadta neki saját Govardhana-múrtiját és gundzsa maláját, felajánlotta őt Srimati Rádhárání lótuszvirág lábainak a Govardhana Hegynél, Vrindávanában.

19. Srí Csaitanja Maháprabhu eltávozása után Raghunátha dásza egészen belebolondult az elválásba. Kitépte a haját, majd Vrindávanába ment.

20. Úgy döntött, leugrik a Govardhana Hegyről, és így vet véget az életének. De azután találkozott a két Goszvámival, Rúpával és Szanátanával.

21-22. Rúpa és Szanátana Goszvámik meggyőzték, hogy éljen tovább, vegyen menedéket a Rádhá-kundánál.

23. Egy pár kaupin és egy szakadt takaró volt a ruhája; tej és erdei gyümölcsök az étele. Soha nem evett gabonát.

24. Naponta háromszor fürdött a Rádhá-kundában, mindig Hari nevét zengte, megemlékezett Rádhá-Giridhári kedvteléseiről, és Srimati Rádhiká lótuszvirág lábait szolgálta.

25. Minden nap 22 órán át magasztalta Rádhá-Krisnát, megemlékezett Róluk.

26. Minden nap 96 percet aludt. De még pihenés közben is elmerült a lílá szmaranában (Rádhá-Govinda szerető kedvteléseire gondolt). Egyetlen percet sem pazarolt el.

27. Először Gauránga mézédes lótuszvirág lábaira szögezte az elméjét. Ezután mindig a szvarúpáján meditált (lelki formáján, mint Ratí-manydzsarí).

29. „Menedéket veszek Srí Rúpa Goszvámi és összes társai lótuszvirág lábainál, akik minden élőlényhez nagyon kegyesek.

31. Nagy szomorúságomban mondom ezt, és felkiáltok: Hari, Hari! Én, Raghunátha dásza, megkérdezem, mikor lesz kegyes hozzám az Úr Csaitanja?

31-32. Ó Rádhá-Vallabha, Gandharviká barátja! Ó Rádhika-Ramana! Ó Rádhá-Nátha! Ó Vrndavanesvarí! Ó Krisna-Damodara! Kérlek benneteket, fogadjatok el egyik bizalmas szolgátoknak.


Köszönöm figyelmetek!

Szeretettel!
b.a.govinda.swami
 
Jelentések | Beszámolók | Tanítások | Lap tetejére