English version English version Nandafalva 30 éves
 
         
 

Könyvek
Multimédia

Keresés a honlapon

Oldal térkép

Válaszok a bhakti-jógában
Összeállította: Kellár Márta (Mádhaví dászí)


Üdvözlet az Olvasónak!

Egy olyan könyvecskét szeretnénk átnyújtani, amelyben röviden összefoglaltuk mindazt, ami fontos lehet a lelki tudakozódás megkezdésekor a bhakti-jóga útján. Természetesen a bhakti-jóga és a vaisnava filozófia, mint bölcseleti rendszer és mint életforma sokkal összetettebb és árnyaltabb néhány oldalnyi írásnál. Összefoglalónk csak bevezető azon az úton, melynek folyamata bár hosszú és fáradságos, de a komolyság, a szilárd hit és a kitartó, érdek nélküli törekvés képes megadni a velejáró igaz boldogságot.
A legtöbb filozófiai idézet három, az abszolút tudást képviselő alapkönyvből való. Az első a hindu bibliaként ismert Bhagavad-gítá (rövidítve: Bg.), amely Krsnának, az Istenség Legfelsőbb Személyiségének, hívéhez, Ardzsunához intézett szavait, tanítását foglalja magába. A másik könyv a tizennyolcezer verset tartalmazó Srímad-Bhágavatam (Bhág.), amit a lelki szeretet templomaként tartanak számon. A harmadik a Csaitanja-csaritámrta (Cs-cs.), amely a szeretetteljes bhakták legkedvesebb olvasmánya.

A könyvben előforduló legfontosabb filozófiai fogalmak szanszkrit megfelelőjét zárójelben tüntettük fel.

Az olvasás során sokszor úgy tűnhet, ismétlésekbe bocsátkozunk, mert többször is beszélünk bizonyos dolgokról. Ez szándékos, ugyanis csak többszöri hallás, olvasás után van remény arra, hogy megértsünk olyan alapigazságokat, mint például azt, hogy a hamis önazonosítás miatt vagyunk ebben az ideiglenes testben, de valójában Krsna végtelen szeretetének világához tartozunk, a harmónia, a szépség, boldogság földje az igazi otthonunk.

Minden cím és alcím mottója néhány sor Madách Az ember tragédiája című csodálatos alkotásából, valamint egy-egy Shakespeare műből vett idézet. Ezzel azt szeretnénk kifejezni, hogy a bhakti-jóga nem életidegen filozófia, és nem-csak néhány kiválasztott gyakorolhatja. Az élet fő dolgai mindig nyilvánvalóak, ha igazi tudásra vágyunk. Minden a javunkra van, minden segíteni akar abban, hogy megtaláljuk igazi otthonunkat, s végre boldogok lehessünk.

Csak azt próbáltuk megosztani az olvasóval, amit szent tanítóinktól kaptunk. Minden igaz szó kizárólag az ő önzetlen életük és tanításuk gyümölcse. Őszintén reméljük, hogy próbálkozásunk a tökéletlenségünkből fakadó hiányosságok ellenére is segít mindazoknak, akik a bhakti-jóga iránt érdeklődnek, hiszen az isteni kegy csodákra képes, mindig ott van, ahol őfelé fordul a tekintet.

Mádhaví dászí

--------------------------------------------------------------------------------


TARTALOM

Ki vagyok én?
Nem a test az énünk
A lélek
A világ, amelyben élünk
Az anyagi világ jellemzői
Lélekvándorlás
Karma
Mit kezdjek magammal?

Pénz
Az érzékek
Hírnév
Hatalom

A szabad akarat
Az anyagi kötőerők

Isteni segítség
Erőszaknélküliség
Vegetárizmus
Másokért élni
Az elme békéje

Isten
Krsna
A lelki világ

Guru, tanítványi lánc
Bhakti, odaadó szolgálat
Teológia pár mondatban
Szentírások
Lelki közösségek
Igazság és kegy
Vallás és világiasság
Gyakorlati élet, tudatos élet
Tolerancia
Tudás és szeretet

Könyv megrendelése

--------------------------------------------------------------------------------

 
Könyvek | Multimédia | Lap tetejére